Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Dat is niet vanzelfsprekend! Als het voetballen op zaterdag wordt afgelast, wordt er vaak getraind of iets anders georganiseerd. Kijk op de site voor afgelastingen. Stelt u zich bij twijfel altijd in verbinding met de planners van de verenigingstaken of kom naar ons sportpark.

De kinderen voetballen, maar zolang ze minderjarig zijn blijven de ouder(s)/verzorger(s) formeel “werkend” lid van de vereniging. Het zijn dan ook de ouder(s)/verzorger(s) die contributie plichtig zijn.

De gemeente Overbetuwe heeft voor alle vrijwilligers binnen de gemeente Overbetuwe een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Hiermee ondersteunt de gemeente vrijwilligerswerk in de samenleving.

De vrijwilligersverzekering is voor vrijwilligers die voor een organisatie (vereniging, instelling, kerk, dorpshuizen, dorpsraden etc.) onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verrichten voor derden. Meer informatie (over onder andere de polisvoorwaarden) is terug te vinden op de site van de gemeente Overbetuwe:

https://www.overbetuwe.nl/Digitaal_loket/Producten_op_alfabet/V/verzekering_voor_vrijwilligers

Nee, we plannen gewoon door behalve van 1 juli t/m 1 augustus. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk met de vakanties rekening te houden maar activiteiten en werkzaamheden staan niet stil. Ruilen kan natuurlijk altijd. 

Als leden of een van de ouders of verzorgers (of hun plaatsvervanger) een vooraf gemaakte afspraak niet nakomen, moet men een extra contributiebijdrage betalen van € 35,- ter compensatie van hun afwezigheid. Op het laatste moment moet er immers een oplossing gezocht worden en daar zijn extra werkzaamheden en kosten aan verbonden. Leden zijn verplicht deze extra contributiebijdrage te betalen, tenzij het bestuur van mening is dat er sprake is van speciale omstandigheden. Als men voor de tweede keer een vooraf gemaakte afspraak niet nakomt, wordt opnieuw een extra contributiebijdrage van € 35 in rekening gebracht en volgt er een waarschuwing. Leden die binnen 1 jaar ná het eerste verzuim voor de derde keer een afspraak niet nakomen worden voorgedragen voor royement bij de algemene ledenvergadering van SDOO. 

Als u bent ingepland of u heeft uzelf ingepland en u kunt op de aangegeven dag/tijdstip niet komen, dan dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Ook bent u er dan verantwoordelijk voor dat uw vervanger ook daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip verschijnt en de verenigingstaak verricht. Wel vragen we u om de zelf geregelde wijziging online te verwerken of aan de planners door te geven via planning@sdoo.nl. Dat zorgt ervoor dat de vervanger de punten voor de verrichte verenigstaak krijgt toegekend en dat wijziging ook op de site zichtbaar is. Alleen in bijzondere omstandigheden kunt u contact opnemen met de planners indien u niet kunt. U begrijpt dat het voor SDOO namelijk onmogelijk is om alle verzoeken voor wijzigingen of verplaatsingen centraal te coördineren. U moet uw plaatsvervanger dus zelf tijdig (= minimaal 1 week van tevoren met uitzondering van ‘noodsituaties’) regelen (bijvoorbeeld door in het team van uw kind met een andere ouder te ruilen)!  Als u op het laatste moment toch afzegt en geen vervanger regelt, bent u hoe dan ook een extra contributiebijdrage van € 35,- verschuldigd (zie hieronder)  

Dat is geen doen. Als uw vervanger niet komt bent u verantwoordelijk, geen ander. Het is aan te raden goede afspraken te maken en als uw beurt eraan komt, elkaar nog even te herinneren. Als u toch een sanctie (boete/schorsing) krijgt voor verzuim van een vervanger dient u dit zelf met uw vervanger te vereffenen.

Als uw kind 16 jaar of ouder is, mag hij/zij de dienst waarnemen m.u.v. het schenken van alcohol. Hier geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

Nee, dat hoeft niet, ook niet als de kinderen gescheiden wonen. Wie de vrijwilligersplicht uitvoert maakt niet uit. Als het maar wordt uitgevoerd.

Je kan er ook voor kiezen om op doordeweekse dagen en avonden vrijwilligerswerk uit te voeren. Dit kan bij de registratie opgegeven worden.

Alle informatie over de diverse verenigingstaken en de roosters zijn te vinden in de vrijwilligersplanner. 

Sv SDOO kan op verzoek waar nodig en in overleg opleidingen verzorgen op diverse gebieden, denk hierbij aan scheidsrechter cursussen en opleidingen voor de kantine.

Dat kan altijd. Je kunt je registratie aanpassen en uiteraard jezelf inplannen voor andere werkzaamheden. Voor reeds ingeplande werkzaamheden dien je zelf voor een vervanger te zorgen. 

De verplichting tot het verrichten van verenigingstaken geldt voor alle spelende leden. Deze verplichting geldt niet voor niet-spelende leden, kaderleden (trainers, leiders, leden van diverse commissies) en leden van 70 jaar en ouder, omdat deze leden al veel vrijwilligerswerk verrichten en/of juist daarom ook lid zijn van sv SDOO.  

Nee, gezinnen met meer dan 2 spelende leden worden voor maximaal 2 keer 12 uren aan verenigingstaken ingeroosterd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!