Organisatie - Sv Sdoo

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Organisatie

Organisatie

Bestuur:
Aan het hoofd van de vereniging staat het - door de algemene ledenvergadering - gekozen bestuur. Het bestuur heeft de algemene leiding. Het (dagelijks) bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester. Naast het bestuur functioneren diverse commissies, te weten: commissie Financiën, sponsorcommissie, jeugdcommissie, seniorencommissie, onderhoudscommissie en de, kantinecommissie.

Voorzitter:  Vacant    
Secretaris:  Erik van Brandenburg 06-29083859 secretaris@sdoo.nl
Penningmeester:  vacant    
Bestuurslid voetbalzaken: Frank Brugman 06-10907331 voetbalzaken@sdoo.nl
Bestuurslid sponsoring & communicatie Lars Niels 06-57537850 sponsoring@sdoo.nl
Bestuurslid accomodatie & facilitaire zaken Sander ten Broek 06-45069617 accomodatie@sdoo.nl
Bestuurslid activiteiten & vrijwilligers Vacature    

 

Vertrouwenspersoon:
Met welk vragen/verhalen ga je naar een vertrouwenspersoon? Vaak gaat het om ongewenst gedrag van één of meer anderen. Denk bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie. Het kan ook gaan om de omgang met mensen met autisme of andere beperking.

Vertrouwenspersoon Sylvia Sikkema 06-82330665 vertrouwenspersoon@sdoo.nl

 

Verenigingstaken:
In het kort komt het er op neer dat van ieder spelend lid verwacht wordt dat hij/zij bereid is om -zoveel als mogelijk op basis van hun voorkeur- per seizoen ten minste 12 uur aan verenigingstaken uit te voeren (6 uur in de 1e helft van het seizoen en 6 uur in de 2e helft van het seizoen). Voor jeugdleden t/m –15 jaar (jongens en meisjes) geldt deze verplichting voor een van de ouders of verzorgers. 

Coördinatie verenigingstaken Vacature    
       


Kitty: januari / maart / mei / juli / september / november
Tom: februari / april / juni / augustus / oktober / december

 
Commissie Financiën:
Binnen deze commissie wordt zorg gedragen voor de financiële administratie (dagelijks voortgang, begroting en jaarrekening) van de vereniging. De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur en draagt zorg voor het vormgeven van het financieel beleid.

Penningmeester  vacant    
Administratieve ondersteuning
(betalingen, incasso's)
Vincent Smit 06-48188508 facturen@sdoo.nl 
Administratie kantine  Charnell van Hoften 06-83386871 factuur@sdoo.nl
Administratie sponsoring  Peter van den Berg 06-19176494 bergvandengp@gmail.com
Ledenadministratie  Jaco van Dijken 06-27023785 ledenadministratie@sdoo.nl


Seniorencommissie:
De belangen van de senioren worden in eerste instantie behartigd door de seniorencommissie (inclusief wedstrijdsecretariaat). 

Aanspreekpunt  Tonny Jansen 06-23606288  
Wedstrijdsecretaris  Jaco van Dijken  06-27023785  jaco007t@hotmail.com
Scheidsrechterscoördinator  Arthur Midden 06-53227557  


De begeleiding van de teams treft u aan onder senioren

Jeugdcommissie:
De belangen van de jeugd worden in eerste instantie behartigd door de jeugdcommissie (inclusief wedstrijdsecretariaat). Bij de jeugd functioneren per leeftijdscategorie zogenoemde "aanspreekpunten". Zij fungeren als vraagbaak voor de begeleiding van de diverse teams, maar eveneens voor de jeugdleden en de ouders van de jeugdleden. 

Voorzitter Pascal Bakker 06-10614132 jc@sdoo.nl
Voorzitter Marnix Groenendijk 06-25011602 jc@sdoo.nl
Wedstrijdsecretaris jeugd Jaco van Dijken 06-27023785  jaco007t@hotmail.com
Scheidsrechterscoördinator  Arthur Midden 06-53227557  

Aanspreekpunt MO15-MO20

Vacature    

Aanspreekpunt JO15-JO19

Marnix Groenendijk

06-25011602

jc@sdoo.nl

Aanspreekpunt JO11-JO13

Pascal Bakker

06-10614132

jc@sdoo.nl

Aanspreekpunt JO7-JO10

Rik Haverkamp

06-50403904

jc@sdoo.nl


De begeleiding van de teams treft u aan onder junioren en pupillen

Activiteitencommissie:
Gedurende het seizoen orrgansieert deze commissie diverse activiteiten. Te denken valt hierbij aan het Van Balgooitoernooi, dartavond en Sinterklaas (voor onze jongste leden). 

Aanspreekpunt Timo Jansen 06-10556462 timojansen8@hotmail.com


Onderhoudscommissie:
De Onderhoudscommissie adviseert het bestuur inzake het te plegen onderhoud aan de accommodatie (inclusief wedstrijdmaterialen etc.) en zorgt vervolgens - hierbij ondersteunt door diverse vrijwilligers - voor realisatie hiervan.

Onderhoud opstallen Dennis Veenendaal 06-51175391 accomodatie@sdoo.nl
Onderhoud velden  Cees Verhoeven 06-51326422 accomodatie@sdoo.nl
Onderhoud materialen  Chris Siccama 06-48575504 accomodatie@sdoo.nl


Sponsorcommissie:

De sponsorcommissie heeft als taak het verkrijgen van sponsors voor onze vereniging en daarnaast het onderhouden van de contacten met deze sponsors.

 

Bestuurslid sponsoring en communicatie Lars Niels 06-57537850  sponsoring@sdoo.nl
Aanspreekpunt André Kuijper 06-29084726 sponsoring@sdoo.nl


Kantinecommissie:

Binnen deze commissie wordt zorggedragen voor de bemensing van de kantine tijdens de openingstijden. Daarnaast wordt zorggedragen voor de inkoop van drink- en etenswaren. Onze kantine draait met vrijwilligers. Deze vrijwilligers draaien per toerbeurt kantinedienst.

Aanspreekpunt Lyda van Aggelen 026-4722912  
Inkoop Erik Polman 06-10654826  

 

Online communicatie:

Website Jolanda Baels website@sdoo.nl
Website Kelvin Derksen website@sdoo.nl
Website Tonny Jansen website@sdoo.nl
Facebook Kelvin Derksen kelvin_derksen@hotmail.comDelen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!