Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Organisatie

Organisatie

Bestuur:
Aan het hoofd van de vereniging staat het - door de algemene ledenvergadering - gekozen bestuur. Het bestuur heeft de algemene leiding. Het (dagelijks) bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester. Naast het bestuur functioneren diverse commissies, te weten: commissie Financiën, sponsorcommissie, jeugdcommissie, seniorencommissie, onderhoudscommissie en de, kantinecommissie.

Voorzitter:  André Kuijper 06-29084726 voorzitter@sdoo.nl
Secretaris:  Max Jansen 06-51792281 secretaris@sdoo.nl
Penningmeester:  Erik van Brandenburg 06-29083859 penningmeester@sdoo.nl
Bestuurslid technische zaken: Miranda van de Kamp 06-23522080 vandekampmira@gmail.com

 

Vertrouwenspersoon:
Met welk vragen/verhalen ga je naar een vertrouwenspersoon? Vaak gaat het om ongewenst gedrag van één of meer anderen. Denk bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie. Het kan ook gaan om de omgang met mensen met autisme of andere beperking.

Vertrouwenspersoon Sylvia Sikkema 06-82330665 vertrouwenspersoon@sdoo.nl

 

Verenigingstaken:
In het kort komt het er op neer dat van ieder spelend lid verwacht wordt dat hij/zij bereid is om -zoveel als mogelijk op basis van hun voorkeur- per seizoen ten minste 12 uur aan verenigingstaken uit te voeren (6 uur in de 1e helft van het seizoen en 6 uur in de 2e helft van het seizoen). Voor jeugdleden t/m –15 jaar (jongens en meisjes) geldt deze verplichting voor een van de ouders of verzorgers. 

Coördinatie verenigingstaken: Niels van Rooijen 06-10351974 planning@sdoo.nl 

 

 
Commissie Financiën:
Binnen deze commissie wordt zorg gedragen voor de financiële administratie (dagelijks voortgang, begroting en jaarrekening) van de vereniging. De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur en draagt zorg voor het vormgeven van het financieel beleid.

Penningmeester:  Erik van Brandenburg 06-29083859 penningmeester@sdoo.nl
Administratieve ondersteuning:(betalingen, incasso's) Vincent Smit 06-48188508  
Administratie kantine:  Charnell van Hoften    
Administratie sponsoring:  Peter van den Berg 06-19176494  
Ledenadministratie:  Jaco van Dijken 06-27023785 ledenadministratie@sdoo.nlSeniorencommissie:
De belangen van de senioren worden in eerste instantie behartigd door de seniorencommissie (inclusief wedstrijdsecretariaat). 

Aanspreekpunt:  Tonny Jansen 06-23606288  
Wedstrijdsecretaris:  Jaco van Dijken  06-27023785  jaco007t@hotmail.comDe begeleiding van de teams treft u aan onder senioren

Jeugdcommissie:
De belangen van de jeugd worden in eerste instantie behartigd door de jeugdcommissie (inclusief wedstrijdsecretariaat). Bij de jeugd functioneren per leeftijdscategorie zogenoemde "aanspreekpunten". Zij fungeren als vraagbaak voor de begeleiding van de diverse teams, maar eveneens voor de jeugdleden en de ouders van de jeugdleden. 

Voorzitter Pascal Bakker 06-10614132 pbakker4b@gmail.com 
Voorzitter Marnix Groenendijk 06-25011602 MarnixGroenendijk@gmail.com 
Wedstrijdsecretariaat jeugd Yvonne Draad 06-27426675 dolfijn1982@msn.com 
Wedstrijdsecretariaat jeugd Lisette de Wild 06-40681005 frankdewild@gmail.com 
Scheidsrechterscoördinator jeugd Roelina Sloot 06-10721767 roelina71@gmail.com 
Aanspreekpunt O15, O17 en  O19 Arien Boekhoudt 06-20363788 arien.ehbo@gmail.com 
Aanspreekpunt O13 en meiden Lisette de Wild 06-40681005 frankdewild@gmail.com 
Aanspreekpunt O11 en O12 Alina Werkman 06-20238885 ala_mach@wp.pl 
Aanspreekpunt O8 en O9 vacature    
Aanspreekpunt keeperstrainers Erik Hilbrants 06-43532212 fam.hilbrants@gmail.com 

 

De begeleiding van de teams treft u aan onder junioren, pupillen

Activiteitencommissie:
Gedurende het seizoen orrgansieert deze commissie diverse activiteiten. Te denken valt hierbij aan het Van Balgooitoernooi, dartavond en Sinterklaas (voor onze jongste leden). 

Aanspreekpunt: Brian Jansen 06-48204314 brianjansen1991@hotmail.com 


Onderhoudscommissie:
De Onderhoudscommissie adviseert het bestuur inzake het te plegen onderhoud aan de accommodatie (inclusief wedstrijdmaterialen etc.) en zorgt vervolgens - hierbij ondersteunt door diverse vrijwilligers en een beroepskracht - voor realisatie hiervan.

Onderhoud opstallen:      
Onderhoud velden:  Cees Verhoeven 06-51326422  
Onderhoud materialen:  Chris Siccama 06-48575504  

                                                
Sponsorcommissie:

De sponsorcommissie heeft als taak het verkrijgen van sponsors voor onze vereniging en daarnaast het onderhouden van de contacten met deze sponsors.

Coördinator: André Kuijper    06-29084726 voorzitter@sdoo.nl


Kantinecommissie:

Binnen deze commissie wordt zorggedragen voor de bemensing van de kantine tijdens de openingstijden. Daarnaast wordt zorggedragen voor de inkoop van drink- en etenswaren. Onze kantine draait met vrijwilligers. Deze vrijwilligers draaien per toerbeurt kantinedienst.

Coördinator:  Lyda van Aggelen 026-4722912  
Inkoop: Erik Polman 06-10654826  

 

Online communicatie:

Website Kelvin Derksen kelvin_derksen@hotmail.com  
Website Tonny Jansen toja1959@kpnmail.nl  
Facebook Kelvin Derksen kelvin_derksen@hotmail.com  Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!