Cookie beleid Sv Sdoo

De website van Sv Sdoo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1970 - 1979

1970 - 1979

De zeventiger jaren.
 

Moeilijk begin van de jaren 70.
 

Op bestuurlijk vlak waren de jaren begin 70 moeilijk. In 1971 dreigde zelfs een bestuurscrisis. 22 leden stuurden het bestuur een brief en vroegen het bestuur, om af te treden. Achteraf bleek, dat e.e.a. verkeerd was overgekomen en na veel vergaderen kwam er toch weer een nieuw bestuur, met daarin enkele nieuwe leden. Het bestuur bestond toen uit: F.Plevier voorzitter Hans Meynders vice-voorzitter G.Dommerholt secretaris Bep Schrijner penningmeester Stoffel Keuken jeugdafd. J.Dekker zaterdagafd. Toon de Bruin zondagafd.

In die jaren speelde S.D.O.O., met de senioren, zowel met een zondag-, als een zaterdagafdeling. De samenwerking was lang niet optimaal. Beide afdelingen benaderden de jeugdspelers (A-junioren), of dat het om een andere vereniging ging. Er waren in die tijd zelfs 2 hoofdtrainers, Marius v. Reemst bij de zondagafdeling en Janissen bij de zaterdagafdeling. 2 trainers was een kostbare zaak en toen het bestuur dan ook besloot, dat één van beiden weg moest, was de volgende rel geboren.
In eerste instantie werd besloten, dat het contract met Marius van Reemst niet verlengd zou worden. De zondagafdeling kwam hier fel tegen op. De spelersgroep stuurden het bestuur een brief, waarin zij hun ongenoegen kenbaar maakten. Toen dit niet direkt hielp werden er andere akties gepland. Eén van die akties was, dat de spelersgroep van het eerste elftal, voorafgaande aan de wedstrijd N.D.T. - S.D.O.O., met spandoeken het veld opkwamen, met daarop teksten, dat Marius van Reemst moest blijven.
In de daarop volgende Algemene Ledenvergadering werd besloten, dat Marius van Reemst de trainer voor het volgende seizoen zou worden. Het contract van Janisse werd voor fl1000,-- afgekocht. F.Plevier, G.Dommerholt, Bep Schrijner en J.Dekker traden af en voor hen kwamen Ed v.d.Eyden, Ded Keuken, Wim Rutjes en Joop Driessen in de plaats.
 

Bouw clubhuis.
 

De bouw van het clubhuis kon in juli 1971 beginnen. De stenen voor het clubgebouw werden gemaakt door de leden van S.D.O.O. bij van Wijcks Waalsteenfabriek. Ook werd er door een groep vrijwilligers stenen geraapt. Onder de bezielende leiding van Ed v.d.Eyden werd een bouwploeg samengesteld, die deze keer niet op vakantie gingen, maar zich bezig hielden met de bouw van het nieuwe clubhuis. Er werd erg veel werk gedaan door deze groep vrijwilligers. Er werd een taakverdeling gemaakt, zodat de vrijwillgers wisten, wanneer ze verwacht werden.

 Begroting nieuw clubgebouw
De begroting.
 

Binnen de vereniging was er de nodige kritiek over het totale kostenplaatje en was men bang dat de vereniging de kosten niet zou kunnen dragen. Om iedereen gerust te stellen werd er een "bouwboekje" uitgegeven, met daarin de tekeningen van het gebouw en de uitleg op welke manier de vereniging de kosten zou gaan dragen.

 Nieuw clubgebouw
tekening clubgebouw


Eén van de acties om de kosten te dragen was de verkoop van certificaten. De bedoeling was, dat iedereen certificaten zou kopen, die later middels loting weer terug betaald zouden worden. De verloting, die toen gehouden werd door het actiecomité was een succes. Op de laatste verkoopdag werd er door de jeugdafdeling zelfs met een geluidswagen door het dorp gereden, om de laatste loten te verkopen.
De sportvelden waren later gereed, dan men verwacht had. Dit had als gevolg, dat de laatste wedstrijden van het seizoen 1970-1971 niet in Heteren gespeeld konden worden. Men moest steeds uitwijken naar andere plaatsen, of de thuiswedstrijden omzetten in uitwedstrijden. Dit was in een paar jaar tijd voor de tweede maal, dat de wedstrijden buiten het eigen dorp gespeeld moesten worden.
 
In de maanden juli en augustus werd zo hard gewerkt, dat de fundering en een gedeelte van de muur er al stonden.
 

 De bouw
 

13 augustus kregen we bezoek van de toenmalige commissaris van de Koningin de hr.Bloemers, die samen met de burgemeester, wethouders en de secretaris van de gemeente Heteren kwamen kijken hoever we met de bouw waren. Op zaterdag 21 augustus werd door de toenmalige burgermeester A.J.Bolt, met hulp van S.D.O.O.-er Chris Menting, tijdens een feestelijke bijeenkomst, de "eerste steen" gelegd.
 

 De eerste steen
 

In september konden de velden, alhoewel het clubgebouw nog niet klaar was, gedeeltelijk in gebruik genomen worden. We beschikten over 1 veld, omdat het hoofdveld nog niet was opgeleverd, over een verhard oefenveld en een kleine oefenhoek. Het was nog behelpen, maar we konden starten aan de Polderstraat.
Het sportpark werd niet vernoemd, zoals in de algemene ledenvergadering werd voorgesteld, naar Ed v.d.Eyden, maar kreeg de naam "Het Lage Land" . Deze naam werd bedacht door Joop Driessen.
 

1972 - Een bewogen jaar.
 

Tijdens de algemene ledenvergadering werd bekend, dat Ded Keuken besloten had om af te treden. Hij was in verschillende bestuurssamenstellingen vertegenwoordigd, voornamelijk als secretaris, maar hij heeft ook veel jeugdwerk gedaan. Hij stopte nu, omdat hij beheerder van de sportzaal werd. Tijdens deze algemene ledenvergadering werd hij benoemd tot erelid van S.D.O.O.
Arnold Nijenhuis, jeugdsecretaris, wilde het secretariaat erbij gaan doen. De vergadering besloot echter, dat hij maar één functie mocht hebben. Na overleg binnen de jeugdafdeling werd Arnold Nijenhuis secretaris en volgde Ded Keuken op. Het bestuur bestond nu uit: Ed v.d.Eyden (voorzitter) Arnold Nijenhuis (secretaris) Hans Meynders (penningmeester) Joop Driessen (vice voorzitter) Toon de Bruin (senioren) Dirk Keuken (jeugd) Hennie Scholten v.Balgooi (dames) .
 
In dit jaar werd er tevens een dameselftal opgericht. Hennie Scholten v.Balgooi en To Polman Nijenhuis waren degenen, die ervoor zorgden, dat dit team er kwam. Er kwam nogal wat kritiek uit de mannenhoek, die het maar niets vonden. De dames bewezen echter, dat het aanwezig zijn, van een damesteam goed was voor de vereniging.
De dames wisten ook sfeer binnen de vereniging te brengen. Hennie Bouwman Daniel werd leidster van dit team en kwam in het bestuur. Zij zorgde ervoor, dat de zaken rond het damesvoetbal goed verzorgd werden. De dames presteerden in toernooien en in de competitie. Tonnie Nijenhuis, die ooit eerder de senioren getraind had, werd bereid gevonden om de dames te gaan trainen. Speelsters als Nelleke Niels en Ans Bouwman deden niet onder voor menig seniorenspeler.
 
 

 De dames van 1972

 
1972 - Dames 1.
Staand v.l.n.r.: T. Polman, H. Bouman, A. Vosselman, A. Bouman, N. Noppen, M. Ijkhout en E. Nijenhuis. Gehurkt v.l.n.r.: D. Keuken, R. Aalbers, W. Menting, A. Menting en M. Wallinga.
 

 Senioren 2 kampioen 1972
 

1972 - Senioren 2 kampioen. Staand v.l.n.r.: A. Schuiling, L. Lamers, G. Keuken, R. v. Dolder, E. v. Heerd, J. v. IJzendoorn, C. Keuken en H. Thomassen. Gehurkt v.l.n.r.: B. Veens, C. Burgers, K. Senja, D. Thomassen en J. Niels.

De zaterdagafdeling had het moeilijk. Het werd steeds moeilijker om een team op de been te brengen. De beslissing, die verwacht werd, werd ook genomen. Het zaterdagvoetbal voor senioren werd stop gezet en we gingen, wat betreft de de senioren, verder met alleen een zondagafdeling. Ook de zondagafdeling had het dat jaar moeilijk, maar dan in sportief opzicht. Het eerste elftal degradeerde naar de 2de klasse van de afdeling Nijmegen. Maar niet overal ging het slecht. Het tweede elftal werd dat zelfde jaar kampioen en deden dat met o.a. de volgende spelers: Bertie Roos, Jan Niels, Arnold Nijenhuis, Theo Niels, Dirk Keuken, Jan ten Westenend, Coen Keuken, Otto van Oenen, Henk v.d.Meyde, Chris Courbois, Hans Meynders en Lenard Lamers.

Ook de veteranen werden dat jaar kampioen en herhaalden dit ook nog eens in de twee daarop volgende seizoenen. Zij deden dit met o.a. de volgende spelers: Frans Driessen, Nol Schuiling, Geert Driessen, Henk Roelofse, Wim Janssen, Ton Nuys, Cees Teunissen, George Ophof, Wim v.d.Lagermaat, Jan Roos, Linny Roelofse en Bart Gertsen. De leider van dit elftal was Henk de Man en Franz van Balgooi sr was grensrechter.

In Randwijk, waar S.D.O.O. ook veel leden had, begon men een eigen vereniging en dit hield in dat het logisch was, dat de leden uit Randwijk in hun eigen dorp gingen voetballen. Maar liefst 23 leden vertrokken naar E.M.M.
De belangrijkste gebeurtenis was natuurlijk de opening van het clubgebouw, of zoals in de krant stond: "HET LAGE LAND GEOPEND". Burgermeester J.A.Bolt hees geassisteerd door voorzitter Ed v.d.Eyden en erelid Ded Keuken de vlag in top en verrichtte met deze handeling de officiele opening van het nieuwe clubgebouw.


 Opening clubgebouw


 Nieuw clubgebouw


Tijdens de druk bezochte receptie kreeg Ded Keuken, voor zijn vele werk, de zilveren K.N.V.B.-speld uitgereikt. De jeugdafdeling bood een bronzen schoen aan, die nog jaren op de bar heeft gestaan. Het aktiecomité bood het, voor die tijd, formidabele bedrag van fl 15337,33 aan. Op deze feestelijke dag speelde S.D.O.O. een vriendschappelijke wedstrijd tegen Driel. Na een 1-0 voorsprong bij rust, moest S.D.O.O. toch met een 3-1 nederlaag genoegen nemen.

S.D.O.O. had nu een nieuw complex, maar hiermee waren de problemen niet verholpen. Er waren problemen met de velden. De ondergrond bleek niet goed te zijn. De grasmat werd helemaal losgelopen. Je kreeg soms het idee, dat je in een woestijn aan het voetballen was. Daarom werd er besloten i.o.m. de gemeente, om het eerste veld eerst op te knappen, alvorens dit op te leveren. We bleven in die tijd spelen op het tweede veld, dat er erg slecht aan toe was. Het bestuur kreeg het bij de gemeente voor elkaar, dat er een noodveld werd aangelegd, bij de leden beter bekend als het derde veld. De problemen aan de velden werden nu opgelost.
Het tweede veld is altijd een probleem gebleven. Bij een regenbui stond het veld direkt blank en kon er niet gespeeld worden. Het heeft de gemeente en de vereniging erg veel moeite gekost om ook dit veld bespeelbaar te krijgen.


1973 - 1976.


De trainingen werden gedaan op een halfverhard veld. Dit leek in eerste instantie het beste, omdat men dacht, dat je er altijd op kon, ongeacht de weersomstandigheden. Dit was echter een misrekening. Het veld was keihard en het water bleef, na een regenbui, op het veld staan. Ook de spelers waren niet erg enthousiast. Je mocht op dit veld niet tainen met voetbalschoenen, maar je moest sportschoenen zonder noppen dragen. De spelers gaven te kennen toch liever op gras te trainen en voor de keeperstraining was het al helemaal niet prettig, om op zo'n harde ondergrond te moeten trainen.
Het bestuur ging overleggen met de gemeente, wat de mogelijkheden waren. Er lagen twee stukjes grasland, waarop eventueel getraind kon worden. Deze stukjes grasland waren echter niet gedraineerd, wat zeker in de wintermaanden problemen zou opleveren. Het bestuur zegde toch de huur van het halfverharde oefenveld op. In een gemeenteraadsvergadering, werd na een stevig debat, het voorstel met 8 tegen 5 stemmen aangenomen. De lichtmasten werden verplaatst en later werd het veld achter het tweede veld ook gedraineerd, zodat we nu konden trainen op een grasveld.


Veteranen 1973


1973 - De zo succesvolle veteranen. Senioren 3 1973


1973 - Derde elftal. Selectie 1973


1973 - Eerste elftal.
Staand v.l.n.r.: H. Roelofse, H. Thomassen, L. Niels, D. Keuken, G. Vosselman, G. Keuken, J. Nijenhuis, T. Polman en H. Kroon. Gehurkt v.l.n.r.: C. Meijnders, P. Meijnders, W. v. Drempt, H. Burgers, W. Hendriks en C. Siccama.

Korfbal


In 1973 werd de vereniging uitgebreid met een korfbalafdeling. Na op 15 september een demonstratiewedstrijd gespeeld te hebben werd de korfbalafdeling opgericht. Zij speelden hun wedstrijden op het grasveld, dat achter het eerste veld lag. De korfbalafdeling had een eigen bestuur en zij regelden hun eigen zaken. De korfbalafdeling nam met 3 teams deel aan de competitie. Het bestuur van de korfbalafdeling bestond uit: Theo Jacobi (voorzitter), Mieke de Louwere (secretaresse) en H.Brink (penningmeester).

Afdeling Nijmegen of Arnhem?


S.D.O.O. speelde met alle teams in de afdeling Nijmegen. De vereniging had al eens eerder geprobeerd om over te gaan naar de afdeling Arnhem, maar kreeg altijd nul op het rekest. Ook nu leefde de gedachte,dat S.D.O.O. beter af was in de afdeling Arnhem.
In de eerste plaats was dit een financiele reden. De meeste teams moesten ver reizen om hun wedstrijden te spelen. Clubs als Heerewaarden lagen niet naast de deur. Ook speelde S.D.O.O. in die tijd geen derbies, omdat de tegenstanders voornamelijk uit Nijmegen en de Maas en Waal kwamen.Dit leverde weinig toeschouwers op en dus minder inkomsten. Nu de brug bij Heteren er was, kon men gemakkelijk de brug over en waren clubs uit Renkum, Oosterbeek en Wageningen sneller bereikbaar dan de clubs uit de afdeling Nijmegen.
Ook zag men een sportief voordeel. De afdeling Arnhem was kleiner, dan de afdeling Nijmegen. Zo had de afdeling Arnhem geen hoofdklasse en dacht men hierdoor eerder te kunnen doorstoten naar de vierde klasse. Ondanks alle verzoeken lukte het niet om over te gaan naar de afdeling Arnhem en bleef S.D.O.O. gewoon in de afdeling Nijmegen.

Voor het eerste elftal waren deze jaren niet erg succesvol. S.D.O.O. speelde in de 2de klasse afdeling Nijmegen en hoewel het zeker geen slecht team had, lukte het toch steeds weer net niet om te promoveren. Wie van de spelers van toen, Dirk Keuken Piet Meynders Wim Hendriks Wim Helmink Chris Siccama Joke Nijenhuis Jan Nijenhuis Tonnie Polman Wim van Drempt Henk Thomassen Henk Buyze Wout Goossens Leo Niels herinneren zich niet de wedstrijden tegen A.A.C. uit Altforst.
De uitwedstrijd werd verloren door een benutte strafschop van Toon van der Locht. In de thuiswedstrijd, de laatste wedstrijd van het seizoen, moest S.D.O.O. winnen, om nog kampioen te kunnen worden. Via een strafschop kwam S.D.O.O. op voorsprong, maar kort voor tijd was het dezelfde speler als in de eerste wedstrijd, die nu voor de gelijkmaker zorgde. S.D.O.O. had het weer niet gered. A.A.C. was kampioen.

Zo draaide S.D.O.O. jaarlijks bovenin, maar gelukte het in de jaren 70 niet om te promoveren. De lagere elftallen deden het in die jaren beter. Zo werd in 1974 het derde elftal kampioen met o.a. de volgende spelers: Wim Boswinkel Cor ten Westenend Joop v.Yzendoorn Teunis Willemsen Geert v.Munster Riekele van Dolder Henk Thomassen Johnnie .de Wilde Wim Nijenhuis Henk Keuken Henk de Man Reyer Methorst Hans Thomassen Ton Mol (leider) Begeleidt door zeer veel supporters werd de kampioenswedstrijd voor het derde elftal gespeeld in en tegen Angeren. Door doelpunten van Teunis Willemse en Geert van Munster werd er met 2-1 gewonnen en zo was S.D.O.O. 3 kampioen.


Het 50 jarig-jubileum


Het jaar 1976 stond in het teken van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Het bestuur, dat bestond uit: Jan Beeker (voorzitter), Arnold Nijenhuis (secretaris), Anton Verheyen (penningmeester), Jan Kloosterman (akties), Rook v.d.Lagemaat (jeugd), Wim Boswinkel (senioren) , Chris Siccama (senioren), Joop v.Yzendoorn (jeugd) en Albert Eikenaar (lid). Het grootste kado voor dit jubileum zou natuurlijk een kampioenschap, met een daaraan verbonden promotie naar de 1e klasse zijn. Maar helaas lukte dit niet. Andere elftallen deden het dit jubileumjaar beter. Maar liefst 4 teams werden kampioen. Het tweede elftal bij de senioren en de D-pup., E1-pup., en de F1-pup. De drie jongste teams van de vereniging werden kampioen, hetgeen veel beloofde voor de toekomst.

Het bestuur had voor de organisatie van het jubileum een actiecomité in het leven geroepen. Dit comité bestond uit de volgende leden: Gerrit Janssen, Jan Kloosterman, Wim Boswinkel, Joop v.Yzendoorn en Frans v.Balgooi jr . Er was voor gekozen om de festiviteiten te houden in het weekend van Pinksteren, van 4 t/m 7 juni. Omdat het clubgebouw te klein was, werd er een feesttent geplaatst.

Nadat de vierdaagse vrijdagavond was ingezet met een druk bezochte reunie voor oud-leden en een discobal voor de oudere jeugd, verzorgd door VARA's Drive-in show, ging zaterdagmorgen het jubileumfeest pas goed van start. Na een feestelijke tocht door het dorp, met muziekvereniging Concordia uit Driel en een open wagen, waarop het bestuur, alsmede burgermeester J.A.Bolt en zijn echtgenote waren gezeten, werd aan de muur van het clubhuis,'t Lage Land door de burgermeester een smeedijzeren plastiek onthuld.
Op deze zaterdag werd de jeugd, in de feesttent, bezig gehouden door "De Gezworen Kameraden", terwijl in de kantine de druk bezochte receptie plaats vond, waar de K.N.V.B. de bondsvlag met wimpel aanbood. Op zaterdagavond kwam de John Woodhouse show, waarin naast John Woodhouse, Ciska Peters, M.R.Loxias, Riny v.d.Lee, Marion Wardenaar en het Zig-Zag trio optraden. Dit werd, na in het begin wat problemen gehad te hebben met de elektriciteit een geweldige happening.
De zondag begon met fruhshoppen, waarna 's middags de jubileumwedstrijd S.D.O.O. - T.E.C. werd gespeeld. In de wedstrijd tegen T.E.C. kon S.D.O.O., ondanks, of misschien ten gevolge van het feest geen vuist maken. S.D.O.O. verloor deze wedstrijd met 6 - 0. Ondanks de nederlaag werd er 's avonds een groot feest gevierd tijdens de dansavond. Op de maandag (2de Pinkserdag) werd een groot internationaal jeugdtoernooi gespeeld met o.a. D.S.V.-Duisburg. Met deze vereniging had de jeugdafdeling van S.D.O.O. in die tijd regelmatig uitwisselingen.

Op de Algemene Ledenvergadering, die nog in dezelfde maand werd gehouden, werd besloten om van de reunie, zoals gehouden tijdens het 50-jarig jubileum, een jaarlijks terugkerend gebeuren te maken. Alhoewel het een goed idee was, om dit te doen, hebben we toch 10 jaar moeten wachten op de volgende reünie.
Het bestuur, dat op dit moment uit 9 personen bestond, werd weer terug gebracht tot 7 personen. Albert Eikenaar, Jan Kloosterman en Rook v.d.Lagemaat traden af, terwijl Frans v.Balgooi jr zitting nam in het bestuur.


 Jubileum 1976

 50 jarig jubileum


Het vijftigjarig jubileum

1977 - 1979.


De laatste periode van de jaren 70 waren rustiger, dan de eerste jaren van deze periode en dan vooral op bestuurlijk nivo. Bep Schrijner volgde Jan Beeker, die naar Limburg verhuisde, op als voorzitter. In de jaren 70 heeft de vereniging verschillende trainers gehad, die allen het idee hadden, dat het mogelijk moest zijn om met dit team hoger te spelen. Helaas lukte het niemand. Dit wil zeker niet zeggen, dat dit aan de trainers lag. Zij, Gerrit Nuininga, Marius v.Reemst, Janissen (zaterdagafd), Cees Bosveld, Heinz Kroon en Thijs Stokking, deden hun uiterste best en werden over het algemeen ook echte clubmensen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!