Lidmaatschap - Sv Sdoo

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Sportvereniging S.D.O.O. kent een drietal soorten lidmaatschap:


1.       Spelend lid:
Is een lidmaatschap om in competitieverband wedstrijden te spelen, die door de KNVB zijn vastgesteld. Spelend lid kan slechts bij 1 vereniging binnen de KNVB.
De verschuldigde contributie is gekoppeld aan de leeftijd van het betreffende lid en wordt door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.
De verschuldigde waskosten zijn gekoppeld aan de categorie waarin het betreffende lid speelt en de hoogte wordt door het bestuur vastgesteld.
Een spelend lid is een volwaardig lidmaatschap met stemrecht bij de (bijzondere) algemene ledenvergadering. De duur van dit lidmaatschap telt mee voor een eventueel jubileum als lid. Dit lidmaatschap dient u zelf schriftelijk aan te vragen en (eventueel) weer op te zeggen.
Bij SDOO is het mogelijk om vanaf 5 jaar spelend lid te worden!!!
 
2.       Niet-spelend lid (=Steunend-lid):
Is een lidmaatschap ter ondersteuning van de vereniging, waarbij wel getraind kan worden, maar er mogen geen wedstrijden in competitieverband gespeeld worden  die door de KNVB zijn vastgesteld. Een niet-spelend lid kan bij meerdere verenigingen lid zijn.
De verschuldigde contributie is niet gekoppeld aan leeftijd van het betreffende lid en wordt door de Algemene ledenvergadering vastgesteld. Een steunend lid betaald geen waskosten.
Een niet-spelend lid is een volwaardig lidmaatschap met stemrecht bij de (bijzondere) algemene ledenvergadering. De duur van dit lidmaatschap telt mee voor een eventueel jubileum als lid. Dit lidmaatschap dient u zelf schriftelijk aan te vragen en (eventueel) weer op te zeggen.
 
3.       Niet betalend lid:
Is een lidmaatschap binnen de vereniging om een functie binnen de technische commissie en/of kantinecommissie te vervullen.
U betaald (de naam zegt het al) geen contributie of waskosten en uw stem als vrijwilliger telt alleen binnen de technische commissie en/of kantine commissie, afhankelijk van de vrijwilligersfunctie.
Een niet-betalend lid heeft als vrijwilliger geen stemrecht tijdens een algemene (of bijzondere) ledenvergadering en dit lidmaatschap telt niet mee voor een eventueel jubileum.
Dit lidmaatschap duurt alleen zolang u de vrijwilligersfunctie vervult.  De vereniging zal het lidmaatschap, bij beëindiging van de functie, stop zetten.

Een mondelinge mededeling, aan welk kaderlid van de vereniging dan ook, kunnen wij niet in behandeling nemen.


Aanmelden als lid
Je kunt je aanmelden door contact op te nemen met de secretaris of met de seniorencommissie of de jeugdcommissie. Je dient een ingevuld aanmeldingsformulier, kopie legitimatiebewijs en een pasfoto (10 jaar en ouder) in te dienen
 
Aanmeldingsformulier (inclusief incasso machtigingsformulier en toestemmingsverklaring)
Incasso machtigingsformulier
Geheimhoudingsverklaring

De formulieren dienen te zijn ondertekend. 


Wijziging doorgegeven

Mocht er verandering in uw situatie plaatsvinden zoals:
- Verhuizing
- Wijziging bankrekening
- Wijziging e-mail adres
- Wijziging telefoonnummer
- Anders......

dan kunt U dit doorgegeven d.m.v. onderstaand wijzigingsformulier

Wijzigingsformulier lidmaatschap


Beëindigingsformulier
een beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden ingediend. Hiervoor kunt U het hier volgende document downloaden. Ingevuld en ondertekend kunt dit verzoek richten aan de secretaris.

Beëindigingsformulier


Voor de regels die hieraan verbonden zijn, kunt U terug vinden in onze informatiegids.


Overschrijving naar een andere vereniging
Wil je naar een andere vereniging om daar te gaan voetballen, dan moet je jezelf aanmelden bij de nieuwe vereniging. SDOO krijgt dan digitaal een melding dat er overschrijving is aangevraagd. SDOO zal voor deze overschrijving digitaal akkoord moeten geven.

In principe is overschrijving buiten de overschrijvingsperiode niet mogelijk.
Een overschrijving wordt alleen ingewilligd als aan de regels wordt voldaan en betrokkene een ondertekend afmeldingsformulier of een ondertekend wijzigingsformulier heeft ingeleverd.
De overschrijving is pas akkoord als de KNVB het verzoek heeft gehonoreerd.


Overschrijving naar sv SDOO
Wil je vanuit een andere vereniging overschrijving naar sv SDOO, dan moet je een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier en een ingevuld en ondertekend incasso machtigingsformulier in leveren bij de ledenadministratie. SDOO zal je aanmelden bij de KNVB. Hierna krijgt de oude vereniging een melding van overschrijving, die zij akkoord moeten geven.
In principe is overschrijving buiten de overschrijvingsperiode niet mogelijk.
De overschrijving is pas akkoord als de KNVB het verzoek heeft gehonoreerd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!